העצמה במשפט

מימי איזנשטט (עורך), גיא מונדלק (עורך)

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

בחלקו הראשון של המאמר מדגימים המחברים את מגוון המשמעויות המיוחסות במחקר המשפטי למושג ההעצמה. מתוך מגוון זה הם מדגישים את אותן משמעויות אשר מעניקות למושג ערך ייחודי ומוסף, ובייחוד הם מבקשים להדגיש את חשיבותה של ההעצמה כתהליך נמשך. בחלקו השני של המאמר בוחנים המחברים את דרכי ההעצמה, את המושאים של ההעצמה, את סוכניה ואת האסטרטגיות השונות להעצמה. לסיכום מובאת בחינה ביקורתית של הקונפליקטים הנובעים ממושג ההעצמה.
כותר מתורגם של התרומהEmpowerment on Trial
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהעצמה במשפט (קובץ)
מקום הפרסוםשריגים
מוציא לאורנבו
עמודים9-53
מספר עמודים45
מסת"ב (מודפס) 9789654420518
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

IHP publications

 • ihp
 • Civil rights
 • Decision making
 • Distributive justice
 • Human rights
 • Law and socialism
 • Power (Social sciences)
 • Social change
 • העצמה
 • זכויות האדם
 • מידע
 • משפט וחברה
 • צדק חלוקתי
 • קבלת החלטות
 • שינוי חברתי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי