העלייה מתוניסיה בתקופת מאבקה לעצמאות

חיים סעדון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהAliya from Tunisia during the Struggle for Tunisian Independence
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)103-125
מספר עמודים23
כתב עתפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
כרך39
סטטוס פרסוםפורסם - 1989

IHP publications

 • ihp
 • Immigrant absorption -- Israel
 • Islam -- Relations -- Judaism
 • Jews -- Tunisia
 • Jews, Tunisian -- Israel
 • Judaism -- Relations -- Islam
 • יהודי תוניסיה
 • יהודים ומוסלמים
 • עלייה וקליטה -- יהודי תוניסיה
 • שליחים ישראלים בחו"ל

RAMBI publications

 • rambi
 • Immigrant absorption -- Israel
 • Immigrants -- Israel -- Social conditions
 • Israel -- Aliyah
 • Tunisia -- Emigration and immigration

פורמט ציטוט ביבליוגרפי