העלייה כאבן נגף וראש פינה: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)168-174
מספר עמודים7
כתב עתקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל וישובה
כרך66
סטטוס פרסוםפורסם - 1992

IHP publications

  • ihp
  • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
  • Immigrant absorption -- Israel
  • ארץ ישראל -- היסטוריה -- תקופת המנדט
  • עלייה וקליטה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי