העיתונות הערבית בישראל 1984 - 2006 כמכשיר לעיצוב זהות חדשה

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

כותר מתורגם של התרומהThe Arab Press in Israel 1948-2006, as an Apparatus in the Identity-Building Process
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםתל-אביב
מוציא לאורמכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

סדרות פרסומים

שם התקשורת המגזרית בישראל
מוציא לאורמכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה
מס'5

Keywords

  • עיתונים ערבית -- ישראל
  • Arabic newspapers -- Israel
  • ערבים פלשתינאים -- ישראל -- זהות אתנית
  • Palestinian Arabs -- Israel -- Ethnic identity
  • עיתונות -- ישראל -- היסטוריה
  • Press -- Israel -- History
  • עיתונות ופוליטיקה -- ישראל -- היסטוריה
  • Press and politics -- Israel -- History

פורמט ציטוט ביבליוגרפי