העוף המתופף והקודח: הנקר הסורי

ענת ברנע

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)12-17
מספר עמודים6
כתב עתטבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ
כרךל"א
מספר גיליון8
סטטוס פרסוםפורסם - 1989

IHP publications

  • ihp
  • הורים וצאצאים בעולם החי
  • חיזור (בעלי חיים)
  • נקר (ציפור)
  • קינון ודגירה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי