"העולם גדול ורחב ואני חלק ממנו"

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

פרופ' אבריאל בר־לבב, ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים באו"פ, מספר על ההתכתבות הנדירה והחושפנית בין רעייתו המנוחה ליאורה לבין המטפל שלה, שהפכה לספר, ובוחר מתוכה כמה מכתבים עבור אסכולה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)39-43
מספר עמודים5
כתב עתאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
כרך3
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: מועד ב'.

IHP publications

  • ihp
  • אליאס-בר-לבב, ליאורה -- למצוא מתוכו את האור

פורמט ציטוט ביבליוגרפי