הספר 'קיבוץ בשלכת' - אמנון ורנר: [חדש על המדף]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

הספר מכניס את הקורא לאווירה ולהווי חיי הקיבוץ אף על פי שרוב הסיפורים הם פרי דמיונו של המחבר
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)35
מספר עמודים1
כתב עתהמסדרון
כרך15
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP publications

  • ihp
  • ורנר, אמנון -- קיבוץ בשלכת

פורמט ציטוט ביבליוגרפי