הספר 'אשליה של שקט בענן' - דליס: [חדש על המדף]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המשוררת ניצבת מול האשליה, מול האש והמים, מול הדברים הטובים בהם היא מאפשרת לעצמה להיסחף אל זרם חוויות החיים, להציב את השקיפות בפנים ולבחון את כל מה שהסתתר בין השקט לאשליה (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)32
מספר עמודים1
כתב עתהמסדרון
כרך15
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP publications

  • ihp
  • אלאלוף-מימון, דליס -- אשליה של שקט בענן

פורמט ציטוט ביבליוגרפי