הסוציולוגיה של חקר צבא, צבאיות ומלחמה בישראל: מרכזיות מקומית ושוליות עולמית

זאב רוזנהק, דניאל ממן, איל בן-ארי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחבשם הביטחון
עמודים185-214
מספר עמודים30
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

RAMBI publications

  • rambi
  • Israel -- Defenses
  • Israel -- History, Military
  • National security -- Israel
  • ישראל -- צה"ל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי