הסדרה מחודשת של היחסים בין הרשויות המקומיות למשרד החינוך

פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמכון ון ליר
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

פורמט ציטוט ביבליוגרפי