הנרטיב המזרחי החדש בישראל: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)151-157
מספר עמודים7
כתב עתהמרחב הציבורי
כרך11
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

IHP publications

  • ihp
  • נרטיב
  • עדות המזרח
  • קד"ם (תנועה חברתית)
  • קיזל, אריה -- הנרטיב המזרחי החדש בישראל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי