"הנרטיב הכיתתי", "נרטיב ההצלה" וההיסטוריה של נשים בעיראק

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מאז כניסת כוחות הקואליציה לעיראק בשנת 2003 אימצו רבים בתקשורת, בפוליטיקה ואף במחקר האקדמי את "הנרטיב הכיתתי" להסברת גורלה העגום של המדינה המתפוררת. במאמר זה בוחנת נוגה אפרתי את הנרטיב מהזווית המגדרית וטוענת כי הוא נסמך באופן הדוק על "נרטיב הצלת הנשים העיראקיות" המסרב לגווע. התבוננות ביקורתית בהיסטוריה של נשים בעיראק ובמאבקן לקבלת זכויות מפריכה כמה מהנחות היסוד של ההסבר הכיתתי. ייצוגה של עיראק כמדינה "שסועה" והגדרת נשותיה כמושא להצלה נוטים להתעלם מהמעורבות הזרה בעיראק ומהשפעותיה הרבות. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהThe 'Sectarian Narrative', The 'Salvation Narrative', and the History of Women in Iraq
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)78-89
מספר עמודים12
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך136
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

 • ihp
 • אל-בעת' (מפלגה)
 • בריטניה -- יחסי-חוץ -- עיראק
 • נרטיב
 • נשים -- המזרח התיכון
 • נשים -- עיראק
 • נשים באסלאם
 • נשים ערביות
 • עיראק -- היסטוריה
 • עיראק -- יחסי-חוץ -- בריטניה
 • עיראק -- משטר
 • פמיניזם ואסלאם

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום '"הנרטיב הכיתתי", "נרטיב ההצלה" וההיסטוריה של נשים בעיראק'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי