הנצחה, עבר שימושי והיסטוריוגרפיה ייצוג דמותו של משה מנדלסון בזיכרון ההיסטורי של יהודי גרמניה

Guy Miron (אחר)

פרסום מחקרי: תוצר מחקר שאינו טקסטתוצר דיגיטלי / חזותי

שפה מקוריתעברית
המדיה של הפרסוםמקוון
סטטוס פרסוםפורסם - 8 יוני 2023

פורמט ציטוט ביבליוגרפי