המתנדבים האמריקנים במפעל ההעפלה 1946-1948

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)267-285
מספר עמודים19
כתב עתהציונות
כרך21
סטטוס פרסוםפורסם - 1998

הערה ביבליוגרפית

הופיע גם בתוך "החוויה היהודית האמריקנית" (תשסו) 549-567. גירסה אנגלית: "Jewish History" 9 (1995)

IHP publications

 • ihp
 • Aliyah Bet (1933-1948)
 • Jews -- United States
 • Voluntarism
 • המוסד לעלייה ב'
 • העפלה
 • התנדבות
 • יהודי ארצות הברית
 • יציאת אירופה תש"ז (ספינת מעפילים)

RAMBI publications

 • rambi
 • מוסד לעליה ב'
 • Jews -- United States -- History -- 1945-
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
 • Eretz Israel -- Aliyah

פורמט ציטוט ביבליוגרפי