המשיח בתימן במאה הי"ב - סימן למשיחים מאוחרים

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמבועי אפיקים
עמודים517-524
מספר עמודים8
סטטוס פרסוםפורסם - 1995

הערה ביבליוגרפית

באנגלית: "From Iberia to Diaspora" (1999)

RAMBI publications

  • rambi
  • Jewish messianic movements -- Yemen (Republic)
  • Jews -- Yemen (Republic) -- History -- Middle Ages, 500-1500

פורמט ציטוט ביבליוגרפי