המשיחיות בתימן: ביטוי מיוחד לאידיאולוגיה עתיקה

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

תגובה לביקורת של יהודה נינו, פעמים 73 (תשנ"ח) עמ' 153-160 לספר משיחיות ומשיחים-יהודי תימן במאה הי"ט תגובתו של סימון ישראלי ב"פעמים" 84: 132-133, תש"ס
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)153-164
מספר עמודים12
כתב עתפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
כרך75
סטטוס פרסוםפורסם - 1998

IHP publications

  • ihp
  • היסטוריה יהודית -- עת חדשה
  • יהודי תימן
  • משיחיות
  • פילוסופיה יהודית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי