ה'מרכיב הפלשתיני' בהתפרצויות אלימות בין יהודים לבין מוסלמים בארצות האסלאם

חיים סעדון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Analyzes the impact of the situation in Palestine during 1947-48 on the attacks on Jews in Aden at the beginning of December 1947 and in Oujda and Djerada, Morocco, on 7 June 1948. The pogroms in Aden broke out during a three-day strike of the local Muslim population in solidarity with the Arab struggle in Palestine, in the wake of the UN's adoption of a plan to found Jewish and Arab states in Palestine (29 November 1947). The pogroms in Morocco broke out after a declaration of King Muhammad V related to the struggle in Palestine and at a time when the Oujda region was witnessing a constant stream of Moroccan Jews attempting to cross the Algerian border illegally on their way to Palestine. Concludes, however, that the Palestinian issue was only a catalyst for a range of tensions previously unexpressed.
כותר מתורגם של התרומהThe 'Palestinian Element' in Violent Eruptions between Jews and Muslims in Muslim Countries
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)86-131
מספר עמודים46
כתב עתפעמים; רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח
כרך63
סטטוס פרסוםפורסם - 1995

RAMBI publications

  • rambi
  • Arab-Israeli conflict
  • Arab-Israeli conflict -- 1917-1948, British Mandate period
  • Jews -- History -- 1945-

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'ה'מרכיב הפלשתיני' בהתפרצויות אלימות בין יהודים לבין מוסלמים בארצות האסלאם'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי