המציאות המופלאה של הבארוק [מאמר ביקורת על ספרו של אלחו קרפנטייר: מלחמת הזמן: עידן האורות]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותית

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)15, 18
כתב עתעל המשמר
סטטוס פרסוםפורסם - 17 יולי 1987

הערה ביבליוגרפית

קרפנטר, אלחו: מלחמת הזמן; עידן האורות, מספרדית: ישעיהו אוסטרידן. ת"א, זמורה-ביתן, 1987

Keywords

  • קרפנטר אלחו. מלחמת הזמן

פורמט ציטוט ביבליוגרפי