המסגרת המעמדית: סוציאליזם וחילון ברוסיה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחתהליכי חילון בתרבות היהודית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
עמודים646-677
מספר עמודים32
מסת"ב (מודפס)9789650613884
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

הערה ביבליוגרפית

בתוך ספר קורס

RAMBI publications

  • rambi
  • Jews -- Cultural assimilation -- Russia
  • Jews -- Political activity -- Soviet Union
  • Jews -- Russia -- History -- 1800-2000
  • Secular Jews

פורמט ציטוט ביבליוגרפי