המסגרת האזרחית: אמנציפציה וחילון בצרפת

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחתהליכי חילון בתרבות היהודית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
עמודים608-645
מספר עמודים38
מסת"ב (מודפס)9789650613884
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

הערה ביבליוגרפית

בתוך ספר קורס

RAMBI publications

  • rambi
  • Jews -- Cultural assimilation -- France
  • Jews -- Emancipation
  • Jews -- France -- History -- 1500-
  • Secular Jews

פורמט ציטוט ביבליוגרפי