המלצת שבוע הספר – יורם עשת: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

בשפה יבשה ואירונית חושף המחבר את נבכי הפחד הקמאי מפני אותו הרגע שבו, בלי התראה, נשמטת הקרקע מתחת לרגליים, נעלם כל המוכר והידוע ומאום לא נותר מהחיים שהכרנו (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כתב עתמעלה
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP publications

  • ihp
  • לואיס, הרברט קלייד -- האדון שנפל לים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי