המילכוד הכפול של יהודי פולין, 1933-1939

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

Relates to the rise of antisemitism in Poland during the 1930s on the one hand, and the closing of the doors to Palestine by the British on the other. Compares the emigration of Polish Jews to Eretz Israel during this period with the emigration of the German Jews.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)289-296
מספר עמודים8
כתב עתדברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות
כרך11
מספר גיליוןב' 2
סטטוס פרסוםפורסם - 1993

IHP publications

  • ihp
  • Jews -- Poland
  • יהודי פולין

RAMBI publications

  • rambi
  • Antisemitism -- Poland -- History -- 1918-1939
  • Eretz Israel -- Aliyah -- History -- 20th century
  • Jewish refugees -- Eretz Israel
  • Jews -- Germany -- History -- 1933-1939
  • Jews -- Poland -- History -- 1933-

פורמט ציטוט ביבליוגרפי