המחאה שלא הייתה: על מחאת נטל הגיוס

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מזה יותר מעשור מתפתחת בישראל מחאה כנגד אי השוויון בנשיאה בנטל השירות הצבאי, בעיקר באשר לפטירתם משירות החובה של חרדים. ראויה לבירור האסטרטגיה של המוחים, המתמקדת במאבק סמלי ולא רק בשינוי מדיניות, ובחברה האזרחית ולא רק במדינה. אחת האפשרויות להתמודדות עם שאלה זו היא באמצעות כלים תיאורטיים של חקר תנועות חברתיות חדשות ובאמצעות התמה התיאורטית של קול/ יציאה/ נאמנות, שאותה הציע אלברט הירשמן. הטענה היא כי גבולות המחאה עוצבו במסגרת המגבלות המבניות של משטר הגיוס הבררני ושילובן עם שיח רפובליקני נחלש. גבולות אלה הביאו להפנמת חולשתה של המדינה לאכוף גיוס ולתגמל את המשרתים, ולכן הטו את המחאה למאמץ להפיק מחדש תגמולים סמליים עבור המשרתים בצבא ולא רק לשינוי מדיניות הגיוס, ולמיקוד המאבק בחברה האזרחית ולא רק במדינה. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהThe Protest that Never Was: The Protest against the Unequal Military Burden
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)55-76
מספר עמודים22
כתב עתהמרחב הציבורי
כרך8
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

 • ihp
 • Civil society
 • Draft -- Law and legislation -- Israel
 • Equality before the law
 • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel -- Recruiting, enlistment, etc
 • Protest movements
 • Reliability
 • Social isolation
 • Social justice
 • Ultra-Orthodox Jews
 • גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל
 • הדרה חברתית
 • הירשמן, אלברט
 • חברה אזרחית
 • חוק פטור משרות חובה לתלמידי ישיבות שתורתם אמנותם, התשס"ב- 2002
 • חרדים
 • מחאה
 • נאמנות
 • צבא -- גיוס
 • צדק חברתי
 • צה"ל והחברה הישראלית
 • שוויון בפני החוק

RAMBI publications

 • rambi
 • Draft -- Israel
 • Political participation -- Israel
 • Recruiting and enlistment -- Religious aspects -- Judaism
 • Social problems -- Israel
 • Ultra-Orthodox Jews -- Israel -- Public opinion

פורמט ציטוט ביבליוגרפי