המחאה שאחרי המחאה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

"קרנבל" מחאת 2011 ה"לא-פוליטית" התחלף במיני קרנבל של הפגנות שבועיות סמוך לביתו של היועץ המשפטי לממשלה. בתווך התפתח מרחב אקטיביסטי הכולל פעולות מחאה רבות שמחפשות את הסיפור הפוליטי שלהן. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)4-6
מספר עמודים3
כתב עתאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: קול המון: הקאמבק הגדול של המחאה הפוליטית והחברתית.

IHP publications

  • ihp
  • אקטיביזם
  • מחאה
  • מחאה חברתית, ישראל, 2011

פורמט ציטוט ביבליוגרפי