המזימה והקורבן: טבח כפר קאסם בהיסטוריוגרפיה הערבית הפלסטינית

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

כותר מתורגם של התרומהThe plot and the victim: : Kfar Kassem Massacre in the Arab Palestinian historiography
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחכפר קאסם: אירועים ומיתוס
עורכיםרוביק רוזנטל
עמודים87-116
מספר עמודים30
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

RAMBI publications

  • rambi
  • Arab-Israeli conflict
  • Arab-Israeli conflict -- 1948-
  • Kafr Kasem (Israel)
  • Palestinian Arabs -- Israel -- Social conditions

פורמט ציטוט ביבליוגרפי