המוות, המצפן והוורד: בין לואיס בורחס לאומברטו אקו - הבדלים ונקודות מפגש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)48-51
מספר עמודים4
כתב עתמאזנים
כרךס"א
מספר גיליון3-4
סטטוס פרסוםפורסם - 1987

IHP publications

  • ihp
  • אקו, אומברטו -- שם הורד
  • בורחס, חורחה לואיס
  • מוות בספרות
  • ספרות השוואתית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי