המדיקליזציה של האימהות: יחסים אתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול "היגייני" בתינוק בתקופת המנדט

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מאמר זה עוסק בחינוך אימהות מזרחיות להיגיינה. המחברת פורשת במאמרה את המסרים התרבותיים שהעבירו לאימהות היישוב תחנות הבריאות של הדסה. לצד חינוך להיגיינה קיבעו האחיות את התפיסה בדבר נחיתות עדות המזרח והחוגים האורתודוקסיים. באימהות האירופיות ראה הממסד הרפואי אימהות 'מפריזות' ואילו האימהות המזרחיות והאורתודוקסיות נתפסו כ'מזניחות'. גישות תרבותיות אלה שהפיצו תחנות הבריאות חיזקו את הבידול העדתי שרווח ביישוב. המדיקליזציה של האימהות הייתה הליך רווח בתקופה שבה ביקשה הרפואה להגדיר מחדש את האימהות והוא 'היה כרוך לא רק בהנחלת דגמים של התנהגות וטיפול בילדים, אלא גם בניסיון לעצב מחדש את אופיין של הנשים וכן את מבנה היחסים בתוך הקהילה' כפי שטוענת המחברת. מצד אחד המדיקליזציה שיפרה את מצבן הרפואי וההיגייני של הנשים, אבל מן הצד האחר ההוראות הרפואיות המרובות שנועדו להשיג שיפור זה נישלו אותן משיקול דעתן והכפיפו אותן כליל לצוות הרפואי. המדיקליזציה הפקיעה מהאם לא רק את שיקול דעתה העצמאי, אלא גם את עצותיהם ואת תמיכתם של בני משפחתה ורעותיה. כתוצאה מכך הופקעו הילדים מאימותיהם ומקהילתם והיו נתונים למרותו של הסגל הרפואי. במדיקלזיציה של האימהות התגלמה התפיסה של 'האימהות המדעית', שעל פיה נתפסה האם כלקויה מעצם הגדרתה. תפיסה זו הייתה תשתית לפעילות רחבת היקף של הצוות הרפואי המטפל באימהות. בצוות הרפואי היו נשים רבות - רופאות שהתמסרו לרפואת נשים, אחיות בריאות הציבור ועובדות סוציאליות - כך שאת השינוי החשוב של תפיסת האימהות יצרו נשים למען נשים. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמגדר בישראל
כותר משנה של פרסום המארחמחקרים חדשים על מגדר ביישוב ובמדינה
עורכיםמרגלית שילה, גדעון כץ
מקום הפרסוםבאר שבע
מוציא לאורמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
עמודים106-139
מספר עמודים34
כרךא
מסת"ב (מודפס)9789655100761
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

סדרות פרסומים

שםעיונים בתקומת ישראל: סדרת נושא
מוציא לאורמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
כרך6
ISSN (מודפס)0792-7169

IHP publications

 • ihp
 • Child health services
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
 • Israel -- Ethnic relations
 • Maternal health services
 • Medicine, Preventive
 • Mizrahim
 • Mother and child
 • Mothers
 • Social medicine
 • Women -- Eretz Israel -- History
 • אימהות
 • אימהות וילדיהן
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- תקופת המנדט
 • מדיקליזציה
 • נשים -- ארץ ישראל -- היסטוריה (1882-1948)
 • עדות המזרח
 • קיטוב עדתי
 • רפואה מונעת (בני אדם)
 • תחנה לבריאות המשפחה

RAMBI publications

 • rambi
 • Eretz Israel -- Emigration and immigration
 • Jews -- Islamic countries -- Migrations
 • Medicine -- Eretz Israel
 • Science -- Eretz Israel
 • Women -- Eretz Israel -- Social conditions
 • הדסה, הסתדרות מדיצינית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי