המדינה ואיגודי מורים בצומתי שינוי מדיניות

יצחק ברקוביץ, נ. מרקמן

פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמכון ון ליר
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

פורמט ציטוט ביבליוגרפי