הלשון הציורית בפיוט הקדם-קלאסי: בין מקראיות למקוריות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מעיין באופנים השונים שבהם שילבו פייטנים בתקופה הקדם-קלאסית את הלשון הציורית בשיריהם, ובייחוד בשימוש המושכל והיצירתי שעשו בלשון הציורית שבמקרא. אפשר להבחין בכמה סוגים של הזדקקות למודלים המקראיים: משיבוץ פסוק כלשונו או בשינויים לשוניים קלים, דרך איחוי פסוקים מטפוריים לכלל ביטוי מטפורי חדש בפיוט, ועד פיתוח רחב של מטפורה או דימוי שיסודם במקרא. כן מתייחס המאמר למקרים (מעטים) שבהם אפשר למצוא פיתוחים ציוריים שאינם מתבססים על הלשון הציורית שבמקרא, וכן למקרים שבהם הפיתוח הציורי שבפיוט מבוסס על לשון ציורית מאותם חלקים בספרות חז"ל המקדימים בבירור את זמן חיבור הפיוטים.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)1-22
מספר עמודים22
כתב עתמחקרי ירושלים בספרות עברית
כרךכד
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

IHP publications

 • ihp
 • Bible as literature
 • Hebrew language, Talmudic
 • Metaphor
 • Piyyutim
 • Yose ben Yose -- active 4th or 5th century
 • יוסי בן יוסי
 • לשון פיגורטיבית
 • מטפורה
 • פיוטים
 • שפה עברית -- תקופת חז"ל
 • תנ"ך -- הבטים ספרותיים

RAMBI publications

 • rambi
 • Bible -- Influence
 • Hebrew language, Medieval
 • Piyyutim

פורמט ציטוט ביבליוגרפי