הלכה למעשה: חילונו של המרחב הציבורי בישראל: [מאמר ביקורת]

תמר הרמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתסקירהביקורת עמיתים

תקציר

הספר נוגע בשאלה מרכזית ביותר בשיח הציבורי בישראל בשנים האחרונות - מה מקומה ומה תפקידה של הדת בעת הזאת בישראל, או על דרך ההיפוך, עד כמה ישראל של היום היא מדינה חילונית, או שמא, כפי שטוענים חוקרים אחרים, חל בה תהליך עומק של הדתה, שהוא רצוי או מבעית, תלוי בעמדת המתבונן בשאלת היחס הנכון בין מדינה לבין דת. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)329-332
מספר עמודים4
כתב עתמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
כרך52
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על: בן-פורת, גיא. הלכה למעשה: חילונו של המרחב הציבורי בישראל. חיפה: פרדס, 2016.

IHP publications

  • ihp
  • בן-פורת, גיא -- הלכה למעשה
  • דת ומדינה
  • חילוניות
  • חילונים ודתיים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי