הליברליזם באזור הדמדומים: הדמוקרטיה הליברלית בעידן חברת ההמונים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

נהוג לחשוב שהמושג "דמוקרטיה ליברלית" מכיל בתוכו מערכת יחסים הרמונית ומשלימה בין שני מרכיביו — דמוקרטיה וליברליזם. אך מחקר היסטורי מראה כי הקשר בין שניהם מורכב הרבה יותר. ישי לנדא מציע סקירה היסטורית של המושג, המתחקה על הסתירות המהותיות בצירוף המילים "דמוקרטיה ליברלית". הוא מראה כיצד עמדת הליברליזם הייתה מעין עמדת ביניים, המתלבטת בין הרחבתן של זכויות פוליטיות וחברתיות לבין צמצומן, לעיתים עד כדי ערעור על עצם קיומה של הדמוקרטיה וחבירה לכוחות סמכותניים (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)24-39
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך146
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

Keywords

  • ליברליזם

פורמט ציטוט ביבליוגרפי