הלגיטימציה לאלימות: הלגיטימציה החוץ־-צבאית מול הלגיטימציה הפנים־-צבאית

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מאמרו של יגיל לוי נפתח בהמשגת הלגיטימציה הפוליטית להפעלת אלימות כמערכת מובנית־-חברתית של נורמות, סמלים, ערכים ואמונות המוחזקת על ידי קהילת האזרחים, אשר מקבלת את השימוש הרשמי של המדינה באלימות צבאית (או את איום השימוש בה) כנגד אויב חיצוני כהעדפה אסטרטגית נורמלית, נרחבת ומתמשכת. על בסיס המשגה זו מבחין לוי בין מערכת הלגיטימציה הפוליטית, החוץ־-צבאית, ובין זו הפנים־-צבאית, האמורה לכאורה לפרש וליישם את זו החוץ־-צבאית. אך לוי ממפה שורת פערים בין שתי מערכות הלגיטימציה. לדוגמה, פער הנובע מאופייה הייחודי של התרבות הצבאית, או ממרחבי הפרשנות והאלתור של הדרג הצבאי המקומי, מהרכבו של הצבא ומהתפתחותה של התנגדות למשימה הצבאית בקרב החיילים עצמם ועוד. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהLegitimacy of Violence: Extra-Military Legitimacy versus Intra-Military Legitimacy
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחחמושים בלגיטימציה
עורכיםעפרה בן ישי, יגיל לוי
מקום הפרסוםחיפה
מוציא לאורפרדס
עמודים23-45
מספר עמודים24
מסת"ב (מודפס)9781618389534
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

שער ראשון: המשגה

IHP publications

  • ihp
  • אלימות
  • הצדקה
  • צבא
  • צה"ל
  • תרבות פוליטית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי