הכשרות מורים אלטרנטיביות בישראל רקע, מיפוי וניתוח קונספטואלי

יצחק ברקוביץ, יעל שלו-ויגיסר

פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמכון ון ליר
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

פורמט ציטוט ביבליוגרפי