הכשרה מקצועית של מורים במערכות השכלה גבוהה: היבט היסטורי- השוואתי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים
עורכיםשרה גורי-רוזנבליט, דבורה בן-שיר
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
עמודים21-37
מספר עמודים16
מסת"ב (מודפס)9650607528
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

פורמט ציטוט ביבליוגרפי