הכנף השבורה של השכינה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

משעה שעזבו הבנים את "תחום המושב" הולכת השכינה ונחלשת, והיא מוצאת את עצמה נחבאת בין זרועותיו של הבן היחיד שעוד נותר בביתה. שברון כנף השכינה נובע מהעובדה שאין בה עוד צורך - איש לא רוצה לחסות תחתיה. על היסודות הקבליים בשירו של ביאליק, "לבדי". (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)18-20
מספר עמודים3
כתב עתארץ אחרת
כרך47
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

IHP publications

  • ihp
  • ביאליק, חיים נחמן -- לבדי (שיר)
  • קבלה בספרות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי