הכיתה המשולבת: עמדות מורים כלפי תלמידים עם וללא לקות למידה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המחקר התמקד בבחינת עמדות של מורים כלפי תלמידים עם וללא לקות למידה, הלומדים בכיתות משולבות בחטיבות הביניים. שבעים מורי חטיבת ביניים, המלמדים בכיתות רגילות, השתתפו בתכנית שנתית להסבה להוראה בכיתות משלבות, ולקחו חלק במחקר זה. מניתוח הממצאים עולה, שהמורים תגמלו יותר והענישו פחות תלמידים אשר משקיעים מאמץ רב בלימודיהם, ללא תלות באבחון לקות למידה. כמו כן, המורים דיווחו על תגובה כעוסה גבוהה יותר כלפי חוסר השקעה מצד תלמידים שאינם לקויי למידה, ותחושת רחמים גבוהה יותר כלפי תלמידים לקויי למידה, בהשוואה לתלמידים ללא לקות. במאמר יידונו השפעות אפשריות של התייחסויות אלה על מערכת החינוך
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)152-165
מספר עמודים14
כתב עתדפים: כתב-עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך38
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

IHP publications

 • ihp
 • Attitude (Psychology)
 • Junior high school students
 • Learning disabilities
 • Mainstreaming in education
 • Teacher-student relationships
 • Teachers
 • לקות למידה
 • מורים
 • מורים ותלמידים
 • עמדות
 • שילוב ילדים עם מוגבלות במוסדות חינוך רגילים
 • תלמידים בחטיבת הביניים

RAMBI publications

 • rambi
 • Special education -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי