היש מנדט לשלום? דעת הקהל בישראל והתהליך המדיני

תמר הרמן, אפרים יער-יוכטמן

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחתקשורת ודמוקרטיה בישראל
עורכיםדן כספי
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
עמודים191-222
מספר עמודים32
סטטוס פרסוםפורסם - 1997

פורמט ציטוט ביבליוגרפי