היררכיית המוות הצבאי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe Hierarchy of Military Death
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמדינה מפקירה - מדינה משגיחה
כותר משנה של פרסום המארחמדיניות חברתית בישראל 2000-1985
עורכיםחנה כץ, ארז צפדיה
מוציא לאוררסלינג
עמודים101-120
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

פורמט ציטוט ביבליוגרפי