היסטוריה של המזרח התיכון : טקסטים בערבית , חלק ב'

Mustafa Kabha, חיים ניסים

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

כותר מתורגם של התרומהTexts in Arabic: History of the Middle East. Part 2
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מסת"ב (מודפס) 990003670700204226
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

הערה ביבליוגרפית

course book

פורמט ציטוט ביבליוגרפי