היסטוריה של המזרח התיכון : טקסטים בערבית , חלק א'

Mustafa Kabha, חיים ניסים

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

תקציר

"הקורס היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית, הוא קורס שנתי שנועד להפגיש את הסטודנטים עם קורפוס בסיסי של טקסטים מכוננים בהקשר ההיסטורי שלהם. הטקסטים שנבחרו משקפים היבטים בתרבות האסלאם (טקסטים קלסיים וימי-ביניימים) והמזרח התיכון המודרני (טקסטים מודרניים). קריאת הטקסטים כרוכה בלימוד מתקדם ושיטתי של נדבכים מתקדמים של השפה, כגון גזרות הפועל הערבי ותופעות תחביריות מתקדמות".(http://www.openu.ac.il/courses/10796.htm)
כותר מתורגם של התרומהTexts in Arabic: History of the Middle East. Part 1
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מסת"ב (מודפס) 990003670700204226
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

הערה ביבליוגרפית

course book

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'היסטוריה של המזרח התיכון : טקסטים בערבית , חלק א''. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי