היסטוריה, מדע ותודעה חברתית בדיון הציבור היהודי-גרמני בשנים הראשונות למשטר הנאצי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה בוחן את הדיון הציבורי על פניו השונים של השימוש בהיסטוריה, כפי שהתנהל בפרק האחרון של השיח הציבורי היהודי בגרמניה - בשנותיו הראשונות של המשטר הנאצי. המאמר מנסה לבחון את המתח בין ראיית ההיסטוריה כמדע חסר פניות לניסיון המודע להשתמש בה ככלי במאבקים הקיומיים שניהלו אז יהודי גרמניה. המאמר גם מנסה לבחון את הדרך שבה ראו המשתתפים בשיח הציבורי היהודי בן הזמן את המפעל של קודמיהם, חלוצי מדעי היהדות בגרמניה, וכיצד הם הציגו את היחס בין עיסוקם שלהם בהיסטוריה למסורת שעיצבו קודמיהם בני המאה התשע-עשרה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)231-252
מספר עמודים22
כתב עתתעודה
כרךכ
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

הערה ביבליוגרפית

נושא הגליון: היסטוריוסופיה ומדעי היהדות.

IHP publications

 • ihp
 • Historians
 • Jews -- Germany
 • Jews -- Historiography
 • Jews -- History -- 20th century
 • Jews -- Study and teaching
 • Wissenschaft des Judentums (Movement)
 • Zunz, Leopold -- 1794-1886
 • היסטוריה יהודית בין שתי מלחמות העולם
 • היסטוריוגרפיה יהודית
 • היסטוריונים
 • חוכמת ישראל (תנועה)
 • יהודי גרמניה
 • מדעי היהדות
 • צונץ, יום טוב ליפמן בן מנחם -- 1794-1886

פורמט ציטוט ביבליוגרפי