היסטוריה יהודית? [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

תקציר

הסופר התמודד בשנים האחרונות עם שאלות יסוד הנוגעות למצב ההיסטוריוגרפיה היהודית במפנה המאה העשרים ואחת, בראש ובראשונה מול אתגרי הפוסט מודרניזם. לכל אורך הספר ניכר הניסיון לאזן בין הפרספקטיבה הפנימית של ההיסטוריון היהודי המודרני לבין ההתייחסות הפתוחה לאתגרי העידן הפוסט מודרני. Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)280-285
מספר עמודים6
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך77
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על: רוסמן, משה. היסטוריה יהודית? כתיבת היסטוריוגרפיה יהודית בעידן פוסט-מודרני, ספריית הילל בן חיים למדעי היהדות, בני-ברק: הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2010. ‬

IHP publications

  • ihp
  • היסטוריוגרפיה יהודית
  • פוסטמודרניזם

פורמט ציטוט ביבליוגרפי