היסטוריה חברתית וחינוך קדם-מקצועי בישראל

Gal Levy, Saporta Ishak

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

"ספר זה הוא תוצר של כנס שהתקיים בדצמבר 1999 במכון ון ליר בירושלים, תחת הכותרת 'נקודות מבט מזרחיות על חברה ותרבות בישראל'".
כותר מתורגם של התרומהSocial History and Pre-vocational Education in Israel
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחקולות מזרחיים
כותר משנה של פרסום המארחלקראת שיח מזרחי חדש על החברה והתרבות הישראלית
עורכיםגיא אבוטבול, לב גרינברג, פנינה מוצפי-הלר
מוציא לאורמסדה
עמודים286-298
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'היסטוריה חברתית וחינוך קדם-מקצועי בישראל'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי