היסטוריה, זיכרון ו"עבר שימושי" במחשבה הציבורית של יהודי הונגריה - 1938-1939

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המחבר בודק את תגובת היהודים לחקיקה האנטי-יהודית בהונגריה, ותפיסת הזהות היהודית-ההונגרית ערב השואה בהונגריה. הוא מראה שדוברים יהודים רבים בהונגריה העלו על נס את היחס ההיסטורי ההונגרי הליברלי לכאורה כלפי יהודים, שמקורו במסורת שהנהיג המלך ההונגרי הראשון, אישטוון הקדוש. היחס השלילי כלפי היהודים הובא, לטענתם, מחוץ להונגריה
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)107-138
מספר עמודים32
כתב עתיד ושם: קובץ מחקרים
כרך32
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

הערה ביבליוגרפית

ראה גם באנגלית.

IHP publications

 • ihp
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Hungary
 • Jews -- Emancipation
 • Jews -- Historiography
 • Jews -- Hungary
 • Jews -- Persecutions
 • אמנסיפציה (יהודים)
 • גזירות נגד יהודים
 • היסטוריוגרפיה יהודית
 • יהודי הונגריה
 • שואה -- הונגריה

RAMBI publications

 • rambi
 • Antisemitism -- Hungary -- History -- 1800-2000
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Hungary
 • Jews -- Hungary -- History -- 1800-2000
 • Jews -- Hungary -- Historiography

פורמט ציטוט ביבליוגרפי