היחס אל ה'אחר' בתרבות הפוליטית של המושבה: מקרה ראשון לציון

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המאמר חושף את מערכת היחסים הפרובלמטית שבין הנהגת ציבור עולי תימן במושבות לבין ההנהגה של האיכרים והוותיקים, אנשי העלייה הראשונה. עראקי קלורמן בודקת חומרים אלה בכלים תיאורטיים פוסט-קולוניאליסטים, כשהיא עוקבת אחר התפתחותה של התרבות הפוליטית הבין-עדתית במושבה ראשון לציון, כפי שהתגבשה והתנהלה שם בשנות העשרה והעשרים. למותר לציין כי שדה ההתגוששות בראשון לציון משמש כאן כמקרה בוחן, ויש בו כדי לייצג מערכות יחסים דומות שהתנהלו גם במושבות אחרות.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחלשוחח תרבות עם העלייה הראשונה
עורכיםיפה ברלוביץ, יוסף לנג
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורהקיבוץ המאוחד
עמודים157-175
מספר עמודים19
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

  • ihp
  • האחר
  • יהודי תימן בישראל ובארץ-ישראל
  • מחלוקת
  • עלייה ראשונה
  • ראשון לציון (יישוב עירוני)
  • תרבות פוליטית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי