היונה והכיפה; קו הפילוג החילוני-דתי במחנה השלום בישראל

תמר הרמן, דוד נוימן

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחלחיות ביחד: יחסי דתיים-חילוניים בחברה הישראלית
עורכיםישעיהו (צ'ארלס) ליבמן
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורכתר
עמודים131-148
מספר עמודים18
מסת"ב (מודפס) 9650700293
סטטוס פרסוםפורסם - 1990

הערה ביבליוגרפית

באנגלית: "Religious and Secular" (1990) 151-172 Record created automatically from multi-article record # 000026368

RAMBI publications

  • rambi
  • Orthodox Jews -- Israel -- Attitudes
  • Secular Jews -- Israel -- Attitudes
  • Arab-Israeli conflict -- Peace -- History
  • Arab-Israeli conflict -- Peace -- Religious aspects
  • Israel -- Politics and government -- 20th century

פורמט ציטוט ביבליוגרפי