היהודי היפה: [מאמר ביקורת]

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)179-182
מספר עמודים4
כתב עתהמזרח החדש
כרך57
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

IHP publications

  • ihp
  • אל-מקרי, עלי -- היהודי היפה
  • יהודי תימן
  • יהודים וערבים בספרות
  • תימן -- חברה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי