"היהודי החדש": היכן ומתי אמורה להתעצב דמותו או שמא רק משל הייתה?

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המושג ה'יהודי החדש' הוא בעל משמעויות רבות ומגוונות, מעגלי המרחב והזמן של הדיון במאמר הנוכחי הם המרחב הציוני בשנות המנדט וראשית המדינה; ובאשר למשמעות, יותר משיידרש להיבטים האינדיבידואליים של דמות היהודי החדש, נסוב הדיון במאמר זה על המשמעות הקיבוצית של המושג, משמע: עיצובו של 'יהודי חדש' כחלק ממהלך של יצירת חברה יהודית חדשה.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחאיש הנגב - ספר זאב צחור
עורכיםדבורה הכהן, אניטה שפירא
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורהקיבוץ המאוחד
עמודים231-247
מספר עמודים17
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

שער רביעי: האדם החדש.

IHP publications

 • ihp
 • Ben-Gurion, David -- 1886-1973
 • Hebrew literature
 • Israel -- Social conditions
 • Jews -- Identity
 • Judaism and politics
 • Myth
 • Weizmann, Chaim -- 1874-1952
 • Zionism in literature
 • בן-גוריון, דוד -- 1886-1973
 • ויצמן, חיים -- 1874-1952
 • זהות יהודית
 • יהדות ומודרניזם
 • יהדות ופוליטיקה
 • ישראל -- חברה
 • מיתוס
 • ספרות עברית
 • ציונות בספרות

RAMBI publications

 • rambi
 • Ben-Gurion, David -- 1886-1973 -- Political and social views
 • Weizmann, Chaim -- 1874-1952 -- Political and social views
 • Zionism -- History
 • Zionism -- Eretz Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי