היהודים בסביבתם

חיים סעדון

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe Jews in their Surrounding
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחאלג'יריה
עורכיםחיים סעדון
מוציא לאורמכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
עמודים53-76
מספר עמודים24
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

סדרות פרסומים

שםקהילות ישראל במזרח במאה התשע-עשרה והעשרים
מוציא לאורמכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

RAMBI publications

  • rambi
  • Jews -- Algeria -- History -- 1800-2000
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Algeria
  • Antisemitism -- Algeria -- History -- 1800-2000

פורמט ציטוט ביבליוגרפי