היהדות המשתלבת: על הזיכרון והאקטואליות של יהדות האמנסיפציה ומורשתה בימינו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)59-67
מספר עמודים9
כתב עתגשר: כתב-עת לענינים יהודיים
מספר גיליון141
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

IHP publications

  • ihp
  • אמנסיפציה (יהודים)
  • היסטוריה יהודית -- עת חדשה
  • זהות יהודית
  • ישראל -- חברה
  • ישראל -- תרבות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי