היהדות המשתלבת: על הזיכרון והאקטואליות של יהדות האמנסיפציה ומורשתה בימינו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)59-67
מספר עמודים9
כתב עתגשר: כתב-עת לענינים יהודיים
מספר גיליון141
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

IHP publications

 • ihp
 • Israel -- Civilization
 • Israel -- Social conditions
 • Jews -- Emancipation
 • Jews -- History -- 1789-
 • Jews -- Identity
 • אמנסיפציה (יהודים)
 • היסטוריה יהודית -- עת חדשה
 • זהות יהודית
 • ישראל -- חברה
 • ישראל -- תרבות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי